For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.11.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.12.2018 Examinarea preliminara 09.04.2019 Constituirea depozitului national reglementar 09.04.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2020 Publicarea cererii (U1) 31.07.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2021 Eliberarea brevetului (Z) 10.06.2023 28.11.2023 Valabil pana la 28.11.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1447
(21)Numarul depozituluis 2018 0113
(22)Data depozitului2018.11.28
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTODERAŞ Ion, MD; MOROZ Stanislav, MD; CHIHAI Oleg, MD; ERHAN Dumitru, MD; RUSU Ştefan, MD; CHIHAI Sergiu, MD; NISTEANU Victoria, MD; SAVIN Anatol, MD; LARION Alina, MD; MELNIC Galina, MD; ZAMORNEA Maria, MD; NAFORNIŢĂ Nicolae, MD; ANGHEL Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de producere a momelei pentru tratamentul canidelor sălbatice
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 7/00 (2006.01); A61K 31/4184 (2006.01); A23K 50/40 (2016.01); A23K 40/20 (2016.01); A61P 33/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2020.05.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.07.31
(47)Data eliberării brevetului2021.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.11.28
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:10040, 2019.09.06
Datele iniţiale:TODERAŞ Ion, MD; CHIHAI Oleg, MD; ERHAN Dumitru, MD; RUSU Ştefan, MD; CHIHAI Sergiu, MD; NISTEANU Victoria, MD; SAVIN Anatol, MD; LARION Alina, MD; MELNIC Galina, MD; ZAMORNEA Maria, MD; NAFORNIŢĂ Nicolae, MD; ANGHEL Tudor, MD; MORUZ Stanislav, MD
Datele finale:TODERAŞ Ion, MD; CHIHAI Oleg, MD; ERHAN Dumitru, MD; RUSU Ştefan, MD; CHIHAI Sergiu, MD; NISTEANU Victoria, MD; SAVIN Anatol, MD; LARION Alina, MD; MELNIC Galina, MD; ZAMORNEA Maria, MD; NAFORNIŢĂ Nicolae, MD; ANGHEL Tudor, MD; MOROZ Stanislav, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200113