For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.12.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.12.2018 Constituirea depozitului national reglementar 27.12.2018 Examinarea preliminara 11.02.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.06.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2020 Eliberarea brevetului (Z) 25.03.2023 06.12.2023 Valabil pana la 06.12.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1340
(21)Numarul depozituluis 2018 0117
(22)Data depozitului2018.12.06
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBIVOL Elena, MD; JUCOVSCHI Constantin, MD; GRIB Livi, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de pronostic al riscului de sindrom cardiorenal în insuficienţă cardiacă cu fracţia de ejecţie intermediară şi redusă
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/00 (2006.01); A61B 5/0402 (2006.01); G01N 33/49 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.06.30
(47)Data eliberării brevetului2020.01.31
(74)ReprezentantCOŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.12.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200117