For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.12.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.12.2018 Examinarea preliminara 31.07.2020 Publicarea cererii (U2) 05.09.2020 Constituirea depozitului national reglementar 05.09.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2021 Eliberarea brevetului (Z) 25.03.2023 10.12.2023 Valabil pana la 10.12.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1474
(21)Numarul depozituluis 2018 0120
(22)Data depozitului2018.12.10
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCO Iulianna, MD; DUMBRAVA Vlada-Tatiana, MD; LUPAŞCO Daniela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metod ă de d eterminare a funcţiei hepatice în hepatita cronică virală B şi infecţia cronică de H B V cu activitate minimă
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); G01N 33/49 (2006.01); G01N 33/573 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2020.07.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.12.31
(47)Data eliberării brevetului2021.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.12.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200120