For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.12.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.12.2018 Examinarea preliminara 11.02.2019 Constituirea depozitului national reglementar 11.02.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.06.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2020 Eliberarea brevetului (Z) 29.03.2023 11.12.2023 Valabil pana la 11.12.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1341
(21)Numarul depozituluis 2018 0121
(22)Data depozitului2018.12.11
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBIVOL Elena, MD; GRIB Livi, MD; JUCOVSCHI Constantin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de pronostic al riscului de accidente vasculare la pacienţi cu sindrom cardiorenal de tip 2 şi insuficienţă cardiacă cu fracţia de ejecţie intermediară şi redusă
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/00 (2006.01); A61B 5/0402 (2006.01); A61B 5/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.06.30
(47)Data eliberării brevetului2020.01.31
(74)ReprezentantCOŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.12.11
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200121