For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.01.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.01.2019 Constituirea depozitului national reglementar 01.02.2019 Examinarea preliminara 27.05.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.11.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2020 Eliberarea brevetului (Z) 11.01.2024 Valabil pana la 23.04.2024 11.01.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1390
(21)Numarul depozituluis 2019 0001
(22)Data depozitului2019.01.11
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; PLĂCINTĂ Gheorghe, MD; ISAC Maria, MD; SAJIN Octavian, MD; SPÎNU Igor, MD; SMEŞNOI Valentina, MD; TOVBA Lidia, MD; ŞTIRBU Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de identificare a markerului anti-Toxocara IgG în serul sangvin
(13)Codul documentului
Z, BOPI 06/2020
Y, BOPI 11/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); G01N 33/50 (2006.01); G01N 33/53 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.11.30
(47)Data eliberării brevetului2020.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.01.11
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200001