For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.01.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 01.02.2019 Examinarea preliminara 18.04.2019 Constituirea depozitului national reglementar 18.04.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2020 Eliberarea brevetului (Z) 15.01.2024 Valabil pana la 17.06.2024 15.01.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1409
(21)Numarul depozituluis 2019 0002
(22)Data depozitului2019.01.15
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII IIEN "D. Ghiţu", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiKONOPKO Leonid, MD; NIKOLAEVA Albina, MD; KOBYLIANSKAYA Ana, MD; PARA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de recristalizare a microfirului de bismut în izolaţie de sticlă
(13)Codul documentului
Z, BOPI 09/2020
Y, BOPI 12/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C30B 29/02 (2006.01); C30B 29/62 (2006.01); C30B 33/04 (2006.01); H01L 35/18 (2006.01); H01L 35/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.12.31
(47)Data eliberării brevetului2020.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina Iurie
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.01.15
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13351, 2023.10.19
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII IIEN "D. Ghiţu", MD str. Academiei nr. 3, bloc 3, MD-2028, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200002