For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.01.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.02.2019 Examinarea preliminara 14.03.2019 Constituirea depozitului national reglementar 14.03.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.06.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2020 Eliberarea brevetului (Z) 25.03.2023 29.01.2024 Valabil pana la 29.01.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1343
(21)Numarul depozituluis 2019 0005
(22)Data depozitului2019.01.29
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBORONCIUC Gheorghe, MD; BALAN Ion, MD; CAZACOV Iulia, MD; ROŞCA Nicolae, MD; BUCARCIUC Melania, MD; BUZAN Vladimir, MD; MEREUŢA Ion, MD; DUBALARI Alexandru, MD; FIODOROV Nicolae, MD; BLÎNDU Irina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de stimulare a spermatogenezei la iepuri
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 19/00 (2006.01); A61P 15/08 (2006.01); A01K 67/02 (2006.01); A23K 20/20 (2016.01); C01G 3/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.06.30
(47)Data eliberării brevetului2020.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.01.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200005