For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.02.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.02.2019 Examinarea preliminara 14.03.2019 Constituirea depozitului national reglementar 14.03.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.11.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2020 Eliberarea brevetului (Z) 29.03.2023 08.02.2024 Valabil pana la 08.02.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1393
(21)Numarul depozituluis 2019 0007
(22)Data depozitului2019.02.08
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOBZAC Vitalie, MD; NACU Viorel, MD; JIAN Mariana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de reticulare a matricei hepatice decelularizate
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/525 (2006.01); A61N 5/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.11.30
(47)Data eliberării brevetului2020.06.30
(74)ReprezentantCOŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.02.08
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200007