For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.02.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.03.2019 Examinarea preliminara 15.05.2019 Constituirea depozitului national reglementar 15.05.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.09.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.03.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2020 Eliberarea brevetului (Z) 10.06.2023 27.02.2024 Valabil pana la 27.02.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1371
(21)Numarul depozituluis 2019 0027
(22)Data depozitului2019.02.27
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; CERNÎŞEVA Natalia, MD; COVALI Alexandr, MD; AGAFII Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de protecţie a oţelului de coroziune în apă
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 11/08 (2006.01); C23F 11/10 (2006.01); C23F 11/173 (2006.01); C23F 11/18 (2006.01); C01F 11/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.09.30
(47)Data eliberării brevetului2020.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.02.27
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200027