For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.04.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.05.2019 Examinarea preliminara 12.06.2019 Constituirea depozitului national reglementar 12.06.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2020 Eliberarea brevetului (Z) 10.06.2023 24.04.2024 Valabil pana la 24.04.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1415
(21)Numarul depozituluis 2019 0046
(22)Data depozitului2019.04.24
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD; CERNÎŞEVA Natalia, MD; COVALI Alexandr, MD; AGAFII Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de protecţie a oţelului împotriva coroziunii în apă
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 11/08 (2006.01); C23F 11/10 (2006.01); C23F 11/14 (2006.01); C23F 11/18 (2006.01); C01B 21/50 (2006.01); C07F 5/02 (2006.01); C07C 59/105 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.01.31
(47)Data eliberării brevetului2020.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.04.24
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200046