For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.04.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.05.2019 Examinarea preliminara 21.06.2019 Constituirea depozitului national reglementar 21.06.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2020 Eliberarea brevetului (Z) 23.04.2024 24.04.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1412
(21)Numarul depozituluis 2019 0049
(22)Data depozitului2019.04.24
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; ISAC Maria, MD; SAJIN Octavian, MD; SPÎNU Igor, MD; PÎNZARU Iurie, MD; PLACINTĂ Gheorghe, MD; ROŞCA Angela, MD; DONOS Ala, MD; TOVBA Lidia, MD; SUVEICĂ Luminiţa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de identificare a markerului AgHBs în serul sangvin uman
(13)Codul documentului
Z, BOPI 10/2020
Y, BOPI 01/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); G01N 33/50 (2006.01); G01N 33/576 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.01.31
(47)Data eliberării brevetului2020.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.04.24
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200049