For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.05.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.06.2019 Examinarea preliminara 08.10.2019 Constituirea depozitului national reglementar 08.10.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2020 Eliberarea brevetului (Z) 25.03.2023 24.05.2024 Valabil pana la 24.05.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1402
(21)Numarul depozituluis 2019 0052
(22)Data depozitului2019.05.24
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOŞTARU Cristina, MD; RAILEAN Silvia, MD; RAILEAN Gheorghe, MD; UNCUŢA Diana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de diagnostic al anomaliilor dento-maxilare la copii cu tulburări senzoriale centrale
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/04 (2006.01); A61B 5/0488 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.12.31
(47)Data eliberării brevetului2020.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.05.24
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200052