For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.05.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.06.2019 Examinarea preliminara 19.06.2019 Constituirea depozitului national reglementar 19.06.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 29.02.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2020 Eliberarea brevetului (Z) 25.03.2023 30.05.2024 Valabil pana la 30.05.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1421
(21)Numarul depozituluis 2019 0053
(22)Data depozitului2019.05.30
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMANTOPTIN Anatolii, MD; LEORDA Ana, MD; GARAEVA Svetlana, MD; FURDUI Vlada, MD; POSTOLATI Galina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Supliment biologic activ
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/64 (2015.01); A61K 35/644 (2015.01); A61P 43/00 (2010.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.02.29
(47)Data eliberării brevetului2020.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.05.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200053