For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.06.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.06.2019 Examinarea preliminara 02.09.2019 Constituirea depozitului national reglementar 03.09.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.07.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2021 Eliberarea brevetului (Z) 02.04.2023 03.06.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1449
(21)Numarul depozituluis 2019 0054
(22)Data depozitului2019.06.03
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPOPA Sergiu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPA Sergiu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPOPA Sergiu, MD;
(54)Titlul inventiei Instala ţ ie şi procedeu de ob ţ inere a fertilizantului organic
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C05F 3/00 (2006.01); C05F 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.07.31
(47)Data eliberării brevetului2021.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana, SPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.06.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200054