For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.06.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.06.2019 Examinarea preliminara 04.07.2019 Constituirea depozitului national reglementar 04.07.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2020 Eliberarea brevetului (Z) 29.03.2023 17.06.2024 Valabil pana la 17.06.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1407
(21)Numarul depozituluis 2019 0059
(22)Data depozitului2019.06.17
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPISARENCO Sergiu, MD; CUŞNIR Adrian, MD; ANGHELICI Gheorghe, MD; ZUGRAV Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al fistulelor intestinale externe
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/15 (2015.01); A61K 35/19 (2015.01); A61K 38/18 (2006.01); A61K 38/19 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.12.31
(47)Data eliberării brevetului2020.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.06.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200059