For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.07.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.07.2019 Examinarea preliminara 13.12.2019 Constituirea depozitului national reglementar 13.12.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2021 Eliberarea brevetului (Z) 22.04.2024 11.07.2024 Valabil pana la 11.07.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1477
(21)Numarul depozituluis 2019 0070
(22)Data depozitului2019.07.11
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiERMURACHI Iurie, MD; BERZAN Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiConvertor de tensiune de curent alternativ în tensiune de curent continuu pentru electromobile
(13)Codul documentului
Z, BOPI 07/2021
Y, BOPI 12/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 7/02 (2006.01); H02M 7/155 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.12.31
(47)Data eliberării brevetului2021.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.07.11
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13331, 2023.10.19
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL MEC, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200070