For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.07.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.07.2019 Examinarea preliminara 07.08.2019 Constituirea depozitului national reglementar 07.08.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2020 Eliberarea brevetului (Z) 29.03.2023 16.07.2024 Valabil pana la 16.07.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1411
(21)Numarul depozituluis 2019 0080
(22)Data depozitului2019.07.16
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPORCEREANU Natalia, MD; JUCOVSCHI Constantin, MD; TCACIUC Eugeniu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de diagnostic al insuficienţei exocrine pancreatice la pacienţii cu diabet zaharat tip 1
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/00 (2006.01); G01N 33/49 (2006.01); G01N 33/573 (2006.01); G01N 33/68 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.01.31
(47)Data eliberării brevetului2020.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.07.16
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200080