For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.07.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.08.2019 Examinarea preliminara 11.09.2019 Constituirea depozitului national reglementar 12.09.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2020 Eliberarea brevetului (Z) 10.06.2023 26.07.2024 Valabil pana la 26.07.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1405
(21)Numarul depozituluis 2019 0084
(22)Data depozitului2019.07.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiI.P. INSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTODERAŞ Ion, MD; RUSU Ştefan, MD; ERHAN Dumitru, MD; SAVIN Anatol, MD; CIOCOI Oleg, MD; ZAMORNEA Maria, MD; GOLOGAN Ion, MD; GROSU Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiI.P. INSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie şi procedeu de deparazitare a mistreţilor
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/4184 (2006.01); A61K 31/325 (2006.01); A23K 10/30 (2016.01); A61D 7/00 (2006.01); A23K 40/20 (2016.01); A61P 33/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.12.31
(47)Data eliberării brevetului2020.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.07.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200084