For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.07.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.08.2019 Examinarea preliminara 20.09.2019 Constituirea depozitului national reglementar 20.09.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 29.02.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2020 Eliberarea brevetului (Z) 23.04.2024 31.07.2024 Valabil pana la 31.07.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1420
(21)Numarul depozituluis 2019 0085
(22)Data depozitului2019.07.31
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; ISAC Maria, MD; SAJIN Octavian, MD; MIRON Aliona, MD; SPÎNU Igor, MD; PLĂCINTĂ Gheorghe, MD; DONOS Ala, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de identificare a markerului anti-CMV IgG în serul sangvin uman  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 11/2020
Y, BOPI 02/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); G01N 33/50 (2006.01); G01N 33/569 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.02.29
(47)Data eliberării brevetului2020.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200085