For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.08.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.09.2019 Examinarea preliminara 16.10.2019 Constituirea depozitului national reglementar 16.10.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 29.02.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2020 Eliberarea brevetului (Z) 10.06.2023 02.08.2024 Valabil pana la 02.08.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1418
(21)Numarul depozituluis 2019 0087
(22)Data depozitului2019.08.02
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCREPIS Oleg, MD; USATÎI Marin, MD; BULAT Dumitru, MD; BULAT Denis, MD; ŞAPTEFRAŢI Nicolae, MD; USATÎI Adrian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventiei Instala ţ ie pentru reproducerea ecologo-industrială a pe ş ti lor pelagofili
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 61/00 (2006.01); A01K 61/10 (2017.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.02.29
(47)Data eliberării brevetului2020.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.08.02
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200087