For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.08.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.09.2019 Examinarea preliminara 27.11.2020 Constituirea depozitului national reglementar 19.01.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 28.02.2021 Publicarea cererii (U2) 31.10.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.04.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2022 Eliberarea brevetului (Z) 22.04.2024 05.08.2024 Valabil pana la 05.08.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1572
(21)Numarul depozituluis 2019 0088
(22)Data depozitului2019.08.05
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPETROV Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru recircularea şi epurarea gazelor de eşapament de fracţii solide şi gaze toxice ale motorului cu ardere internă
(13)Codul documentului
Z, BOPI 05/2022
Y, BOPI 10/2021
U2, BOPI 02/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F01N 1/08 (2006.01); F01N 3/00 (2006.01); F01N 3/01 (2006.01); F01N 3/02 (2006.01); F01N 3/027 (2006.01); F01N 3/037 (2006.01); F01N 9/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.02.28
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.10.31
(47)Data eliberării brevetului2022.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.08.05
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200088