For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.09.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.10.2019 Examinarea preliminara 12.11.2019 Constituirea depozitului national reglementar 12.11.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.04.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.10.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2021 Eliberarea brevetului (Z) 14.06.2024 17.09.2024 Valabil pana la 17.09.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1432
(21)Numarul depozituluis 2019 0099
(22)Data depozitului2019.09.17
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; HRISTEVA Oxana, MD; MERIACRI Ludmila, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de determinare a stabilităţii vinurilor albe faţă de tulburările cristaline
(13)Codul documentului
Z, BOPI 01/2021
Y, BOPI 04/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/00 (2006.01); C12G 1/12 (2006.01); G01N 1/42 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.04.30
(47)Data eliberării brevetului2021.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.09.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200099