For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.09.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.10.2019 Examinarea preliminara 05.06.2020 Constituirea depozitului national reglementar 05.06.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2021 Eliberarea brevetului (Z) 16.06.2024 17.09.2024 Valabil pana la 17.09.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1469
(21)Numarul depozituluis 2019 0100
(22)Data depozitului2019.09.17
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞLEAGUN Galina, MD; CUPCEA Tatiana, MD; POPA Maria, MD; PAVLINCIUC Marcela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a unui snack din fructe sămânţoase
(13)Codul documentului
Z, BOPI 07/2021
Y, BOPI 12/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23B 7/005 (2006.01); A23B 7/01 (2006.01); A23B 7/02 (2006.01); A23B 7/08 (2006.01); A23B 7/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.12.31
(47)Data eliberării brevetului2021.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.09.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200100