For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.11.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.12.2019 Examinarea preliminara 26.06.2020 Constituirea depozitului national reglementar 15.07.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2021 Publicarea cererii (U2) 31.01.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2022 Eliberarea brevetului (Z) 17.06.2024 29.11.2024 Valabil pana la 29.11.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1594
(21)Numarul depozituluis 2019 0119
(22)Data depozitului2019.11.29
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII IIEN "D. Ghiţu", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiKONOPKO Leonid, MD; NIKOLAEVA Albina, MD; BODIUL Pavel, MD; PARA Gheorghe, MD; SLOBODENIUC Constantin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de obţinere a materialelor termoelectrice
(13)Codul documentului
Z, BOPI 08/2022
Y, BOPI 01/2022
U2, BOPI 05/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01B 19/00 (2006.01); C01G 29/00 (2006.01); C01G 30/00 (2006.01); C22C 12/00 (2006.01); H01L 35/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.05.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.01.31
(47)Data eliberării brevetului2022.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, GHIŢU Irina Iurie
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.11.29
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13346, 2023.10.19
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII IIEN "D. Ghiţu", MD str. Academiei nr. 3, bloc 3, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200119