For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.12.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.12.2019 Examinarea preliminara 16.01.2020 Constituirea depozitului national reglementar 16.01.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2021 Eliberarea brevetului (Z) 09.06.2023 03.12.2024 Valabil pana la 03.12.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1468
(21)Numarul depozituluis 2019 0121
(22)Data depozitului2019.12.03
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGORBAN Victor, MD; VOINEAC Vasile, MD; ŞLEAHTICI Vladimir, MD; CHICU Boris, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru atragerea şi sterilizarea insectelor dăunătoare
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 1/04 (2006.01); A01M 1/10 (2006.01); A01M 5/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.12.31
(47)Data eliberării brevetului2021.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana, SPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.12.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200121