For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.12.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.01.2020 Examinarea preliminara 25.02.2020 Constituirea depozitului national reglementar 25.02.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2021 Eliberarea brevetului (Z) 25.03.2023 19.12.2024 Valabil pana la 19.12.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1437
(21)Numarul depozituluis 2019 0132
(22)Data depozitului2019.12.19
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROŞCA Nicolae, MD; BALAN Ion, MD; BORONCIUC Gheorghe, MD; BUCARCIUC Melania, MD; CAZACOVA Iulia, MD; BUZAN Vladimir, MD; MEREUŢA Ion, MD; DUBALARI Alexandru, MD; FIODOROV Nicolae, MD; BLÎNDU Irina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de menţinere a mobilităţii celulelor reproductive masculine
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 19/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.05.31
(47)Data eliberării brevetului2021.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.12.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200132