For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.12.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.01.2020 Examinarea preliminara 10.03.2020 Constituirea depozitului national reglementar 10.03.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2021 Eliberarea brevetului (Z) 20.07.2024 23.12.2024 Valabil pana la 23.12.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1453
(21)Numarul depozituluis 2019 0133
(22)Data depozitului2019.12.23
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSAVCENCO Alexandra, MD; BAERLE Alexei, MD; TATAROV Pavel, MD; IVANOVA Raisa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a coloranţilor din petale de Şofrănel (Carthamus tinctorius L.)
(13)Codul documentului
Z, BOPI 03/2021
Y, BOPI 08/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C09B 61/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.08.31
(47)Data eliberării brevetului2021.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.12.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200133