For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.01.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.02.2020 Examinarea preliminara 25.02.2020 Constituirea depozitului national reglementar 14.09.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2021 Eliberarea brevetului (Z) 24.06.2024 29.01.2025 Valabil pana la 29.01.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1523
(21)Numarul depozituluis 2020 0002
(22)Data depozitului2020.01.29
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPESCU Adelina, MD; COVALIOV Eugenia, MD; CAPCANARI Tatiana, MD; SUHODOL Natalia, MD; GHENDOV-MOŞANU Aliona, MD; DESEATNICOVA Olga, MD; STURZA Rodica, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a batoanelor funcţionale din dovleac
(13)Codul documentului
Z, BOPI 12/2021
Y, BOPI 05/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23G 3/34 (2006.01); A23G 3/36 (2006.01); A23G 3/48 (2006.01); A23G 3/50 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.05.31
(47)Data eliberării brevetului2021.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.01.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200002