For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.02.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.02.2020 Examinarea preliminara 11.03.2020 Constituirea depozitului national reglementar 11.03.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2021 Eliberarea brevetului (Z) 20.07.2024 05.02.2025 Valabil pana la 05.02.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1451
(21)Numarul depozituluis 2020 0007
(22)Data depozitului2020.02.05
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPESCU Liliana, MD; GHENDOV-MOŞANU Aliona, MD; STURZA Rodica, MD; COJOCARI Daniela, MD; BALAN Greta, MD; BULGARU Viorica, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a îngheţatei
(13)Codul documentului
Z, BOPI 03/2021
Y, BOPI 08/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23G 9/04 (2006.01); A23G 9/42 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.08.31
(47)Data eliberării brevetului2021.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.02.05
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200007