For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.02.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.03.2020 Examinarea preliminara 12.03.2020 Constituirea depozitului national reglementar 12.03.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2021 Eliberarea brevetului (Z) 23.04.2024 13.02.2025 Valabil pana la 13.02.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1452
(21)Numarul depozituluis 2020 0009
(22)Data depozitului2020.02.13
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPÎNZARU Iurie, MD; GUDUMAC Valentin, MD; TONU Tatiana, MD; STÎNCĂ Kristina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de diagnostic al intoxicaţiilor acute de etiologie chimică  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 07/2021
Y, BOPI 08/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); G01N 21/33 (2006.01); G01N 33/15 (2006.01); C12Q 1/37 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.08.31
(47)Data eliberării brevetului2021.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.02.13
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200009