For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.03.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.03.2020 Examinarea preliminara 19.06.2020 Constituirea depozitului national reglementar 19.06.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 28.02.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2021 Eliberarea brevetului (Z) 22.04.2024 05.03.2025 Valabil pana la 05.03.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1506
(21)Numarul depozituluis 2020 0018
(22)Data depozitului2020.03.05
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPOVICI Violina, MD; GHENDOV-MOŞANU Aliona, MD; STURZA Rodica, MD; DESEATNICOVA Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de stabilizare a uleiurilor vegetale
(13)Codul documentului
Z, BOPI 09/2021
Y, BOPI 02/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C11B 5/00 (2006.01); A23D 9/00 (2006.01); A23D 9/02 (2006.01); C09K 15/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.02.28
(47)Data eliberării brevetului2021.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.03.05
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200018