For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.03.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.04.2020 Examinarea preliminara 22.10.2020 Constituirea depozitului national reglementar 02.11.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2021 Eliberarea brevetului (Z) 22.07.2024 13.03.2025 Valabil pana la 13.03.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1525
(21)Numarul depozituluis 2020 0023
(22)Data depozitului2020.03.13
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOCIUG Adrian, MD; MACAGONOVA Olga, MD; NACU Viorel, MD; VALICA Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru înlăturarea ţesutului adipos din oase spongioase  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 12/2021
Y, BOPI 05/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.05.31
(47)Data eliberării brevetului2021.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.03.13
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200023