For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.03.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.04.2020 Examinarea preliminara 25.11.2020 Constituirea depozitului national reglementar 25.11.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 28.02.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2021 Eliberarea brevetului (Z) 22.07.2024 13.03.2025 Valabil pana la 13.03.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1504
(21)Numarul depozituluis 2020 0026
(22)Data depozitului2020.03.13
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOCIUG Adrian, MD; MACAGONOVA Olga, MD; NACU Viorel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru fixarea corneei  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 09/2021
Y, BOPI 02/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61F 9/007 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.02.28
(47)Data eliberării brevetului2021.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.03.13
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200026