For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.03.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.04.2020 Examinarea preliminara 26.06.2020 Constituirea depozitului national reglementar 15.07.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 28.02.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2021 Eliberarea brevetului (Z) 28.05.2024 13.03.2025 Valabil pana la 13.03.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1502
(21)Numarul depozituluis 2020 0028
(22)Data depozitului2020.03.13
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACAGONOVA Olga, MD; NACU Viorel, MD; COCIUG Adrian, MD; IGNATOV Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru secţionarea grefelor tisulare lamelare  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 09/2021
Y, BOPI 02/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); A61B 10/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.02.28
(47)Data eliberării brevetului2021.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid, GROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.03.13
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200028