For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.03.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.05.2020 Examinarea preliminara 09.10.2020 Constituirea depozitului national reglementar 02.11.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.04.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.10.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2021 Eliberarea brevetului (Z) 25.03.2023 18.03.2025 Valabil pana la 18.03.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1515
(21)Numarul depozituluis 2020 0033
(22)Data depozitului2020.03.18
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBENDELIC Eugeniu, MD; ALSALIEM Sulaiman, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru implantarea şuntului antiglaucomatos cu supapă
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61F 9/007 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.04.30
(47)Data eliberării brevetului2021.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.03.18
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200033