For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.05.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.05.2020 Examinarea preliminara 06.07.2020 Constituirea depozitului national reglementar 15.07.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2021 Eliberarea brevetului (Z) 02.04.2023 08.05.2025 Valabil pana la 08.05.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1479
(21)Numarul depozituluis 2020 0045
(22)Data depozitului2020.05.08
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; STRUTINSCHII Tudor, MD; DUBCENCO Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Supliment alimentar biologic activ cu activitate antioxidantă
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 33/10 (2016.01); A61K 36/21 (2016.01); A61K 36/282 (2016.01); A61K 36/52 (2016.01); C07D 311/32 (2016.01); A61K 33/44 (2016.01); A61K 127/00 (2016.01); A61K 131/00 (2016.01); A61K 9/48 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.01.31
(47)Data eliberării brevetului2021.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.05.08
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200045