For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.05.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.05.2020 Examinarea preliminara 05.09.2020 Constituirea depozitului national reglementar 05.09.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2021 Eliberarea brevetului (Z) 29.05.2024 08.05.2025 Valabil pana la 08.05.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1480
(21)Numarul depozituluis 2020 0046
(22)Data depozitului2020.05.08
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; STRUTINSCHII Tudor, MD; DUBCENCO Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiSupliment alimentar biologic activ cu activitate antioxidantă
(13)Codul documentului
Z, BOPI 08/2021
Y, BOPI 01/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 33/10 (2016.01); A61K 36/21 (2016.01); A61K 36/282 (2016.01); A61K 36/52 (2016.01); A61K 36/288 (2016.01); A61K 33/44 (2016.01); C07D 311/32 (2016.01); A61K 127/00 (2016.01); A61K 131/00 (2016.01); A61K 9/48 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.01.31
(47)Data eliberării brevetului2021.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.05.08
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:10412, 2023.08.21
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200046