For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.05.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.06.2020 Examinarea preliminara 01.09.2020 Constituirea depozitului national reglementar 02.09.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2021 Eliberarea brevetului (Z) 02.04.2023 13.05.2025 Valabil pana la 13.05.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1530
(21)Numarul depozituluis 2020 0047
(22)Data depozitului2020.05.13
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD; ACADEMIA DE STAT DE MEDICINĂ VETERINARĂ DIN VITEBSK, BY;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiKRASOCIKO Petru, BY; EREMIA Nicolae, MD; KRASOCIKO Irina, BY; KOZEL Ludmila, BY; VÎSOCINA Eugenia, BY; NEICOVCENA Iulia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD; ACADEMIA DE STAT DE MEDICINĂ VETERINARĂ DIN VITEBSK, BY;
(54)Titlul inventiei Metodă de profilaxie a dispepsiei imunodeficitare la viţei
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/64 (2015.01); A23K 50/10 (2016.01); A61P 1/14 (2006.01); A61P 37/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.05.31
(47)Data eliberării brevetului2021.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.05.13
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200047