For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.05.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.06.2020 Examinarea preliminara 01.09.2020 Constituirea depozitului national reglementar 02.09.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.11.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2021 Eliberarea brevetului (Z) 29.03.2023 13.05.2025 Valabil pana la 13.05.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1465
(21)Numarul depozituluis 2020 0048
(22)Data depozitului2020.05.13
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCUŞNIR Valeriu, MD; DUMBRĂVEANU Lilia, MD; GROPPA Liliana, MD; CUŞNIR Vitalie, MD; CUŞNIR Valeriu, MD; BOBESCU Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament medicamentos al inflamaţiilor oculare non-infecţioase
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61F 9/00 (2006.01); A61K 39/395 (2006.01); A61P 27/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.11.30
(47)Data eliberării brevetului2021.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.05.13
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200048