For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.05.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.06.2020 Examinarea preliminara 13.07.2020 Constituirea depozitului national reglementar 15.07.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.11.2021 Publicarea cererii (U2) 31.01.2023 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2023 Eliberarea brevetului (Z) 17.06.2024 13.05.2025 Valabil pana la 13.05.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1666
(21)Numarul depozituluis 2020 0049
(22)Data depozitului2020.05.13
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAN Oleg, MD; MAGARIU Nicolae, MD; TROFIM Viorel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a senzorului de n-butanol pe baza heterojoncţiunii ZnO-Al2O3
(13)Codul documentului
Z, BOPI 08/2023
Y, BOPI 01/2023
U2, BOPI 11/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 27/00 (2006.01); G01N 27/14 (2006.01); G01N 27/16 (2006.01); H01L 21/00 (2006.01); H01L 21/02 (2006.01); H01L 21/027 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.11.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.01.31
(47)Data eliberării brevetului2023.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina Iurie, SĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.05.13
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200049