For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.05.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.06.2020 Examinarea preliminara 19.01.2021 Constituirea depozitului national reglementar 26.01.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.07.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2022 Eliberarea brevetului (Z) 02.04.2023 29.05.2025 Valabil pana la 29.05.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1547
(21)Numarul depozituluis 2020 0055
(22)Data depozitului2020.05.29
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVRABIE Elvira, MD; SAJIN Tudor, RO; BOLOGA Mircea, MD; PALADII Irina, MD; POLICARPOV Albert, MD; VRABIE Valeria, MD; STEPURINA Tatiana, MD; GONCIARUC Valeriu, MD; SPRINCEAN Cătălina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de ob ţ inere din zer a concentratului proteic mineral înnobilat cu alfa-lactalbumină
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23C 21/00 (2006.01); A23J 1/20 (2006.01); A23J 3/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.07.31
(47)Data eliberării brevetului2022.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.05.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200055