For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.06.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.07.2020 Examinarea preliminara 22.09.2020 Constituirea depozitului national reglementar 22.09.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 28.02.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2021 Eliberarea brevetului (Z) 10.06.2023 18.06.2025 Valabil pana la 18.06.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1497
(21)Numarul depozituluis 2020 0065
(22)Data depozitului2020.06.18
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPESCU Liliana, MD; GHENDOV-MOŞANU Aliona, MD; STURZA Rodica, MD; PATRAŞ Antoanela, RO; LUNG Ildiko, RO; OPRIŞ Ocsana-Ileana, RO; SORAN Maria-Loredana, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a iaurtului cu valoare biologică înaltă
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23C 9/12 (2006.01); A23C 9/123 (2006.01); A23C 9/13 (2006.01); A23C 9/133 (2006.01); A23L 33/105 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.02.28
(47)Data eliberării brevetului2021.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.06.18
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200065