For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.06.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.07.2020 Examinarea preliminara 11.09.2020 Constituirea depozitului national reglementar 14.09.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2021 Eliberarea brevetului (Z) 25.03.2023 19.06.2025 Valabil pana la 19.06.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1489
(21)Numarul depozituluis 2020 0066
(22)Data depozitului2020.06.19
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRACOVIŢĂ Stela, MD; MOŞIN Veaceslav, MD; CAPCELEA Svetlana, MD; BOICIUC Chiril, MD; SPRINCEAN Mariana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă molecular-genetică pentru depistarea microdeleţiilor cromozomului Y în infertilitatea masculină
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); C12N 15/00 (2006.01); C12Q 1/6806 (2018.01); C12Q 1/6865 (2018.01); C12Q 1/6883 (2018.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.01.31
(47)Data eliberării brevetului2021.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.06.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200066