For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.06.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.07.2020 Examinarea preliminara 16.03.2021 Constituirea depozitului national reglementar 22.03.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.10.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.04.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2022 Eliberarea brevetului (Z) 29.03.2023 24.06.2025 Valabil pana la 24.06.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1567
(21)Numarul depozituluis 2020 0068
(22)Data depozitului2020.06.24
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACAGONOVA Olga, MD; NACU Viorel, MD; COCIUG Adrian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru decelularizarea ţ esuturilor biologice
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/02 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.10.31
(47)Data eliberării brevetului2022.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.06.24
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200068