For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.07.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.07.2020 Examinarea preliminara 15.10.2020 Constituirea depozitului national reglementar 26.10.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2021 Eliberarea brevetului (Z) 14.04.2024 07.07.2025 Valabil pana la 07.07.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1521
(21)Numarul depozituluis 2020 0069
(22)Data depozitului2020.07.07
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMOSCALIC Roman, MD; CREMENEAC Larisa, MD; CARAMAN Mariana, MD; MAŞNER Oleg, MD; PETCU Igor, MD; STARCIUC Nicolae, MD; STAMATI Constantin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fertilizare a solului
(13)Codul documentului
Z, BOPI 12/2021
Y, BOPI 05/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 21/00 (2006.01); A01C 3/00 (2006.01); C05F 3/00 (2006.01); C05F 11/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.05.31
(47)Data eliberării brevetului2021.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.07.07
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200069