For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.07.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.08.2020 Examinarea preliminara 26.10.2020 Constituirea depozitului national reglementar 26.10.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.04.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.10.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2021 Eliberarea brevetului (Z) 09.06.2023 17.07.2025 Valabil pana la 17.07.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1512
(21)Numarul depozituluis 2020 0073
(22)Data depozitului2020.07.17
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTURCULEŢ Nadejda, MD; GHENDOV-MOŞANU Aliona, MD; STURZA Rodica, MD; VEVERIŢĂ Efimia, MD; BUIUCLI Petr, MD; LUPAŞCU Galina, MD; ROTARI Silvia, MD; GORE Andrei, MD; LEATAMBORG Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a pâinii din făină de triticale
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A21D 13/00 (2006.01); A21D 13/04 (2017.01); A21D 13/047 (2017.01); A21D 13/06 (2017.01); A21D 15/00 (2006.01); A21D 2/36 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.04.30
(47)Data eliberării brevetului2021.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.07.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200073