For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.07.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.08.2020 Examinarea preliminara 26.10.2020 Constituirea depozitului national reglementar 26.10.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.04.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.10.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2021 Eliberarea brevetului (Z) 19.06.2024 17.07.2025 Valabil pana la 17.07.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1512
(21)Numarul depozituluis 2020 0073
(22)Data depozitului2020.07.17
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTURCULEŢ Nadejda, MD; GHENDOV-MOŞANU Aliona, MD; STURZA Rodica, MD; VEVERIŢĂ Efimia, MD; BUIUCLI Petr, MD; LUPAŞCU Galina, MD; ROTARI Silvia, MD; GORE Andrei, MD; LEATAMBORG Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a pâinii din făină de triticale
(13)Codul documentului
Z, BOPI 11/2021
Y, BOPI 04/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A21D 13/00 (2006.01); A21D 13/04 (2017.01); A21D 13/047 (2017.01); A21D 13/06 (2017.01); A21D 15/00 (2006.01); A21D 2/36 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.04.30
(47)Data eliberării brevetului2021.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.07.17
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:12669, 2023.10.05
Datele iniţiale:UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD str. Pădurii nr. 20, blocul 1, MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200073