For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.07.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.08.2020 Examinarea preliminara 16.10.2020 Constituirea depozitului national reglementar 26.10.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2021 Eliberarea brevetului (Z) 10.06.2023 17.07.2025 Valabil pana la 17.07.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1495
(21)Numarul depozituluis 2020 0077
(22)Data depozitului2020.07.17
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; COVALI Alexandr, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de protecţie a oţelului de coroziune în apă
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 11/08 (2006.01); C23F 11/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.01.31
(47)Data eliberării brevetului2021.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.07.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200077