For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.07.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.08.2020 Examinarea preliminara 15.09.2020 Constituirea depozitului national reglementar 15.09.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.11.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2021 Eliberarea brevetului (Z) 29.03.2023 21.07.2025 Valabil pana la 21.07.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1464
(21)Numarul depozituluis 2020 0081
(22)Data depozitului2020.07.21
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGURĂU Petru, MD; SENCU Eusebiu, MD; VETRICEAN Sergiu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament chirurgical al cancerului exofitic T1-T2 al plicii vocale
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/24 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.11.30
(47)Data eliberării brevetului2021.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.07.21
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200081