For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.08.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.09.2020 Examinarea preliminara 16.10.2020 Constituirea depozitului national reglementar 26.10.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.04.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.10.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2021 Eliberarea brevetului (Z) 20.07.2024 04.08.2025 Valabil pana la 04.08.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1517
(21)Numarul depozituluis 2020 0090
(22)Data depozitului2020.08.04
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOIŞTEAN Alina, MD; CHIRSANOVA Aurica, MD; GAINA Boris, MD; SIMINIUC Rodica, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a oţetului din vin alb
(13)Codul documentului
Z, BOPI 11/2021
Y, BOPI 04/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12J 1/02 (2006.01); A61K 36/52 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.04.30
(47)Data eliberării brevetului2021.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.08.04
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200090