For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.08.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.09.2020 Examinarea preliminara 04.11.2020 Constituirea depozitului national reglementar 06.11.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2021 Eliberarea brevetului (Z) 30.05.2024 17.08.2025 Valabil pana la 17.08.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1524
(21)Numarul depozituluis 2020 0101
(22)Data depozitului2020.08.17
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; CEBOTARI Svetlana, MD; ISAC Maria, MD; SAJIN Octavian, MD; SPÎNU Igor, MD; CEBAN Alexei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de identificare a markerului antiSARS-CoV-2 IgG în serul sangvin uman  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 12/2021
Y, BOPI 05/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); G01N 33/50 (2006.01); G01N 33/569 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.05.31
(47)Data eliberării brevetului2021.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.08.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200101